שלבים בהכנת יציקת הפסל: לאחר שסיימתי לפסל ונמצא בידי הפסל מחימר, מתחילה עבודת היציקה: הכנת תבנית מגומי הנמרח על פסל החימר, כיסוי בתבנית גבס, חליצת הפסל מתבניות הגבס והגומי, תיקונים ,שיופים, ולבסוף הצביעה. ואת התוצאה הסופית תראו בגלריה.